VILLKOR & GARANTIER

Villkor & garantier

Fabrikationsfel

Garantin gäller inte tapp/klämskador, fukt/vätskeskador och fel som inte kan återskapas/påvisas eller fel till följd av felaktigt handhavande.

Processbeskrivning

När vi tar emot din trasiga mobiltelefon genomför vi en undersökning som fastställer om felet omfattas av garanti eller inte.

Om felet på enheten inte omfattas av garantin skickas kostnadsförslag för godkännande innan reparation inleds.

Vi kan aldrig svara på hur en eventuell skada uppkommit utan att produkten undersökts fysiskt av utbildade och erfarna tekniker.

Om enheten önskas i retur utan åtgärd efter att ett kostnadsförslag skickats ut utgår en undersökningskostnad.

Mobilbyrån förbehåller sig rätten att ändra ett tidigare utskickat kostnadsförslag utan föregående avisering.

Garantitiden

Vanligtvis är garantitiden upp till 6 månader från inköpsdatum.